Yliopistot kohteessa

Yksityiskohtaista tietoa opiskelupaikoista

Klikkaa alla olevia linkkejä ja lue millaista on eri maissa opiskelu. Tarjoamme yleistietoa maista ja kerromme paikallisesta korkeakoulujärjestelmästä, lukukausimaksuista, akateemisen vuoden rakenteesta, kansainvälisten opiskelijoiden vaihtoehdoista ja muusta tärkeästä. Olemme myös koonneet hyödyllisiä vinkkejä ja käytännön tietoa sairausvakuutuksista, opiskelijaviisumeista ja elinkustannuksista.

Opiskelumahdollisuuksia maailmalla

Jatko-opinnot, oli kyse sitten maisterin tutkinnosta, MBA-tutkinnosta tai lyhytkursseista, ovat jatkuvasti yleisempiä nykyisessä talousjärjestelmässämme, jota leimaavat erityisesti erikoistumisen ja globalisaation tarve. Suoritettujen jatkotutkintojen, diplomien ja sertifikaattien määrä kasvaa joissain maissa jopa nopeammin kuin perustutkintojen määrä. Maisterin tutkinto, tohtorin tutkinto ja kurssit ovat todellinen vaihtoehto lähes millä tahansa akateemisella alalla, ja kun valita voi tuhansista yliopistoista halki maailman, jokainen jatko-opintoja tavoitteleva voi löytää juuri omia tarpeitaan vastaavan koulun ja koulutusohjelman.

Maailmalla on useita erityyppisiä yliopistoja ja muita korkeakouluja. Vaikka yksityiskohdat vaihtelevat maittain, suurin osa oppilaitoksista kuuluu joihinkin seuraavista kategorioista:Yleissivistävät yliopistot, joissa painopiste on jakautunut tutkimuksen ja kurssityön kesken ja joissa akateeminen tarjonta on laajaa;Kauppakorkeakoulut, joissa painotetaan MBA-tutkintoja ja muita kaupallisen alan jatkotutkintoja;Tekniset oppilaitokset, joissa keskitytään tieteeseen, teknologiaan, insinöörityöhön ja matematiikkaan liittyviin akateemisiin aloihin;Taideoppilaitokset, joissa keskitytään taidealoihin, mm. kuvanveisto, maalaus, teatteri ja tanssi;Opettajankoulutuslaitokset, joissa keskitytään perusasteen ja toisen asteen opetusammattilaisten tutkintoihin. Opiskelijat, jotka suorittavat maisteriohjelmaa tutkimuspainotteisessa yliopistossa, voivat varautua kurssityön ohella oman tutkimusprojektin läpiviemiseen tai gradun kirjoittamiseen. Muiden oppilaitosten maisteriohjelmissa saatetaan myös vaatia jonkinlaista projektityötä, mutta yleensä niiden painopiste on kurssitöissä tai käytännön kokemuksessa. Lähes kaikki tohtorinkoulutusohjelmat sisältävät tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta ja väitöskirjan.

Tulevien opiskelijoiden kannattaa myös harkita ulkomailla opiskelua, erityisesti jos kiinnostuksenkohde on pitkälle erikoistunut ala, esimerkiksi kansainvälinen kauppa tai Lähi-idän tutkimus. Ulkomailla opiskelu on jatkuvasti suositumpaa kaikissa toisen asteen opintojen jälkeisissä opinnoissa (college- ja yliopistotason opinnot). Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCOn tilastolaitoksen (UIS) mukaan ulkomailla opiskelevia opiskelijoita on lähes 4 miljoonaa vuodessa, mikä on lähes kaksi kertaa vuoden 2000 lukua (2 miljoonaa) enemmän. Tästä kokonaisluvusta 28 prosenttia on opiskelijoita Itä-Aasiasta ja Tyyneltämereltä, ja Pohjois-Amerikasta ja Euroopasta tulevien osuus on noin 15 prosenttia. Eniten opiskelijoita ulkomaille lähettävät Kiina, Intia ja Etelä-Korea. Noin 6 prosenttia Keski-Aasian opiskelijoista ja noin 5 prosenttia Saharan eteläpuolisen Afrikan opiskelijoista opiskelee ulkomailla, mikä tarkoittaa, että näiden alueiden opiskelijat ovat maailman liikkuvimpia. Tämän hetken suosituimpia kohdemaita kansainvälisten opiskelijoiden parissa ovat Yhdysvallat, Iso-Britannia, Australia, Ranska, Saksa ja Japani.

Useat opiskelijat suorittavat myös online- tai etäopintoja muiden kuin oman kotimaansa yliopistojen tutkinto-ohjelmissa. Nämä opiskelijat puuttuvat UIS:n luvuista, eli kansainvälisten opiskelijoiden kokonaismäärä on vielä hieman suurempi, todennäköisesti yli 4 miljoonaa.

Opiskelijat voivat päätyä ulkomailla opiskeluun useista eri syistä, mm.:Mahdollisuus valita maailman parhaista ohjelmista omalla alallaan. Joitain akateemisia aloja myös opetetaan vain muutamassa maassa, tai parhaat ohjelmat ovat kaikki keskittyneet jollekin tietylle alueelle. Esimerkiksi budhhalaisuuden tutkimuksesta kiinnostunut löytänee parhaat ohjelmat Thaimaasta. Vieraassa kulttuurissa opiskelu. Aluetutkimuksen maisterin tutkintoa, tohtorin tutkintoa tai kursseja tavoittelevan kannattaa harkita koulutusohjelmaa juuri itseä kiinnostavalla alueella. Myös kansainvälisen kaupan uraa suunnittelevat opiskelijat saavat korvaamatonta kokemusta vieraassa kulttuuriympäristössä asuessaan. Kielitaidon kehittyminen, jos ohjelman opetuskieli on muu kuin opiskelijan äidinkieli. Lisäksi, vaikka useat kansainväliset maisteri- ja tohtoriohjelmat järjestetään nykyään englanniksi myös muissa kuin englanninkielisissä maissa, opiskelijoiden kannattaa tarttua tilaisuuteen ja kahittää kielitaitojaan lisäopintojen tai paikallisen väestön kanssa vuorovaikuttamisen kautta. Jatkotutkintoa harkitsevien opiskelijoiden kannattaa ottaa huomioon seuraavat tekijät kotimaan ja ulkomaiden välillä valintaa tehdessään: Ohjelman kustannukset, mukaan lukien asumiskustannukset. Joissain maissa lukukausimaksut ovat alhaiset tai niitä ei ole, mutta korkeat elinkustannukset voivat nollata säästöt. Useat maat ja yliopistot kuitenkin tarjoavat apurahoja ja muuta taloudellista tukea, ja jotkut näistä tukijärjestelmistä on tarkoitettu kansainvälisille opiskelijoille. Maiden välillä on myös suuria eroja siinä, paljonko kansainväliset opiskelijat saavat tehdä töitä, ja joissain maissa ulkomaiset opiskelijat eivät saa käydä lainkaan töissä. Myös sairausvakuutuksen kustannukset vaihtelevat suuresti eri maiden välillä. Saadun koulutuksen laatu suhteessa kuluihin ja ulkomailla opiskelun aineettomiin etuihin, kuten kulttuurikylpy ja kielitaito. Vaikka kaikkien akkreditoitujen maisteriohjelmien standardit ovat korkeat, opetusmenetelmät vaihtelevat suuresti koulusta, ohjelmasta ja kulttuurista toiseen. Osa opiskelijoista myös kokee, että he oppivat vähemmän opiskelessaan muulla kuin äidinkielellään. Vaadittu kielitaito. Opiskelijat, jotka eivät hallitse tietyn opiskelukokonaisuuden opetuskieltä, voivat joutua viettämään ylimääräisen vuoden kieltä opetellen. Joskus opiskelijat voivat saavuttaa tarvittavan kielitaidon kotimaassaan opiskelemalla, mutta joissain tapauksissa tähän on käytettävä ylimääräistä aikaa ulkomailla. Tarjottujen opintojen laatu, esimerkiksi osa-aikainen vs kokopäiväinen, online ja etäopetus. Suurimmassa osassa maita vaaditaan, että maassa opiskelijaviisumilla oleskelevat kansainväliset opiskelijat opiskelevat kokopäiväisesti. Maassa työluvalla jo valmiiksi asuvat opiskelijat saattavat kuitenkin voida opiskella osa-aikaisesti. Lisäksi verkko- ja etäopinnot tarjoavat huomattavaa joustavuutta. Vaikutus perheenjäseniin, perheellisille opiskelijoille. Perheenjäsenet voivat myös tarvita kielitaitoa, ja joissain maissa puolisot eivät saa käydä töissä, vaikka opiskelija saisikin. Tutustu ajan kanssa yliopistoihin ympäri maailman. Jos jo tiedät, mitä etsit, voit klikata suoraan haluamaasi maahan tai tiettyihin ohjelmiin. Tai selaa rauhassa ja lue lisää jännittävistä ohjelmista ympäri maailmaa.

Lue lisää Näytä vähemmän