Keystone logo
Itävalta

Opiskelu Akateeminen kurssi sisään Itävalta 2024

Vaihda valuutta

Perus kuukausittaiset elinkustannukset

 • Vuokrataan yhteisessä asunnossa

  496
 • Osuus apuohjelmista

  106
 • Internet-liittymä

  33
 • Paikallinen kuljetus

  50

Esimerkki elämäntapakustannuksista

 • Pikaruokayhdistelmä

  9
 • Elokuvalippu

  12
 • Tuoppi paikallista olutta

  4

Viisumivaatimukset

 1. Matkustusviisumi C ("Schengenvisa"):oikeuttaa sinut oleskelemaan Itävallassa ja kaikissa muissa Schengen-maissa enintään 90 päivää.
 2. Viisumi D (Itävallan kansallinen viisumi, Aufenthaltsvisum D) - vähintään 91 päivän mutta enintään 6 kuukauden oleskeluun; ei välttämättä, jos olet Japanin kansalainen.
 3. Aufenthaltsbewilligung Studierende (opiskelijoiden väliaikainen oleskelulupa) - yli 6 kuukauden oleskelua varten.

Millaisen Visan tarvitset?

Visan nimi

Matkustusviisumi C; Viisumi D; Aufenthaltsbewilligung Studierende

Hinta ja valuutta

EUR 71

 • For Visa C: 71 EUR
 • For Visa D: 176 EUR
 • Oleskelulupa: 141 EUR

Hinnat voivat muuttua.

Kuka voi hakea viisumia?

EU- ja ETA-maiden kansalaiset sekä Sveitsin kansalaiset eivät tarvitse viisumia Itävaltaan. Kun he oleskelevat Itävallassa yli 3 kuukautta, heidän on kuitenkin haettava "Lichtbildausweis für EWR-Bürger/innen", joka on vahvistus rekisteröinnistä maahanmuuttovirastossa 3 kuukauden kuluessa Itävaltaan saapumisesta.

Muiden ulkomaalaisten on haettava oleskelulupaa opiskelua varten (Aufenthaltsbewilligung Studierende) Itävallan edustavalta viranomaiselta ennen maahantuloa Itävaltaan maahanpääsyilmoituksen vastaanottamisen jälkeen.

Missä voit tehdä hakemuksen?

Itävallan edustusto (suurlähetystö, pääkonsulaatti)

Sinun on haettava opiskelijaviisumia henkilökohtaisesti Itävallan edustustosta (suurlähetystö, pääkonsulaatti) ennen kuin matkustat Itävaltaan.

Verkkosivusto:

Kuinka tehdä hakemus?

Kaikkien viisuminhakijoiden on saavuttava henkilökohtaisesti Itävallan suurlähetystöön/konsulaattiin. Rekisteröintiä varten toimitettavia asiakirjoja ovat:

 1. Täysin täytetty ja allekirjoitettu hakulomake (saatavilla edustavalta viranomaiselta; voidaan ladata myös Internetistä)
 2. Voimassa oleva passi (sen pitäisi olla voimassa koko Itävallassa oleskelusi ajan)
 3. Passin kokoinen värivalokuva (3,5 x 4,5 cm – 4,0 x 5,0 cm)
 4. Syntymätodistus
 5. Todistus hyvästä käytöksestä (jos saatavilla)
 6. Sairausvakuutus
 7. Ilmoitus Itävallan oppilaitoksen ottamisesta
 8. Todiste riittävistä varoista elinkustannusten kattamiseksi 12 kuukauden ajan etukäteen (alle 24-vuotiaille opiskelijoille: 426,57 EUR/kk; yli 24-vuotiaille opiskelijoille: 772,40 EUR/kk (nämä summat sisältävät majoituksen vuokran enintään 239,15 EUR vuonna 2009), esim. säästöpankkikirja/tili Itävallassa / Itävallassa asuvan henkilön takuuvakuutus/Matkashekit
 9. Todistus majoituksesta (vuokrasopimus, majoitussopimus opiskelijatalon kanssa).

Itävallassa on pakollista rekisteröityä kunnallisille viranomaisille (Meldeamt: Gemeindeamt, Magistratisches Bezirksamt) kolmen työpäivän kuluessa maahan saapumisesta.

Milloin kannattaa hakea?

Lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävät viisumit (D-viisumi): Käsittely kestää 15 päivää. Ihannetapauksessa viisumihakemukset olisi jätettävä vähintään 3-4 viikkoa ennen lähtöä, mutta enintään 3 kuukautta ennen lähtöä.

Pitkäaikaiset viisumit: Viisumihakemuksesi lähetetään Itävaltaan ja päätöstä on odotettava kotimaassa - siksi hakemus on jätettävä vähintään 3 kuukautta ennen aiottua saapumista Itävaltaan. Oleskeluluvan yleinen käsittelyaika on kolmesta kuuteen kuukautta, kunnes saat päätöksen Itävallan viranomaiselta.

Itävallassa voidaan uusia vain oleskeluluvat (oleskeluluvat (Aufenthaltsbewilligung) ja asutusluvat (Niederlassungsbewilligung). Sinun on haettava uusimista ennen alkuperäisen luvan voimassaolon päättymistä. Kunnes päätös uusimisesta on tehty, voit oleskella Itävallassa myös alkuperäisen luvan voimassaolon päättymisen jälkeen.

Käsittelyaika

3 Months

Työmahdollisuudet

EU-maiden sekä Liechtensteinin, Islannin, Norjan ja Sveitsin kansalaiset eivät tarvitse työlupaa työskennelläkseen Itävallassa. Jos työlupa myönnetään, näitä opiskelijoita ei rajoiteta heidän työnsä laajuuden osalta, eli heidän sallittu työnsä ei rajoitu kausityöhön tai vähimmäispalkkatyöhön (geringfügige Beschäftigung). Yksi työluvan edellytyksistä on, että avointa työpaikkaa ei voi täyttää työvoimapalveluun ilmoittautuneella työttömällä.

EU:n ulkopuolisista maista ja Kroatiasta tuleviin opiskelijoihin sovelletaan ulkomaalaisten työllistämisestä annettua lakia ja he tarvitsevat työluvan (Beschäftigungsbewilligung). Opiskelijat, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, saavat työluvan enintään 10 tunniksi viikossa, jos he opiskelevat kandidaatin tutkinto-ohjelmissa, maisteriohjelmien opiskelijat saavat työskennellä työluvalla enintään 20 tuntia viikossa. Kokoaikatyö on mahdollista niinä ajanjaksoina, joina luentoja ei järjestetä. Työnantajan on haettava työlupaa työnvälityspalvelusta (Arbeitsmarktservice, AMS) vähintään 6 viikkoa ennen työsuhteen alkamista, ja se on voimassa vain tiettyyn työhön kyseisen työnantajan palveluksessa.

Tuntia viikossa

10

Miksi tarvitset tämän tyyppisen viisumin?

Viisumihakemuksesi voidaan hylätä, jos et pysty osoittamaan todisteita vaadituista varoista tai jos toimitat virheellisiä tai puutteellisia asiakirjoja.