Tutkintotodistus (laajennettu) elintarviketeknologiasta

Yleistä

Ohjelman kuvaus

Ruokateknologian tutkintotodistuksen (jatkettu) päätarkoitus on kehittää tutkinnon suorittaneita henkilöitä, jotka pystyvät osoittamaan keskittyneen tietämyksen ja taidot elintarviketeknologiasta. Ohjelma keskittyy siis keskittymään siihen, että opiskelijoille annetaan perusteellinen ja erikoistunut tieto elintarviketeknologiateollisuuteen sovellettavista yleisistä periaatteista ja käytännön taidoista. Osana tutkintotodistusta opiskelijat altistetaan yhteistyössä asiaankuuluvien työpaikkojen laitosten / elinten / organisaatioiden kanssa asiaankuuluvalle työelämälle saadakseen kokemusta hankitun tiedon ja käytännön taitojen soveltamisesta työpaikalla. Opetus- ja työkokemus mahdollistavat onnistuneiden opiskelijoiden pääsyn useisiin ura- ja työmahdollisuuksiin, jotka liittyvät heidän analyyttiseen erikoistumiseensa.

Ajatusluettelo / Unsplash

Poistumistason tulokset

Opiskelijoiden tulee kyetä:

 • Tunnista, arvioi ja ratkaise sekä rutiininomaiset että tuntemattomat ongelmat oikeiden menettelyjen / menetelmien / tekniikoiden avulla.
 • Työskentele tehokkaasti muiden kanssa ryhmässä.
 • Hallitse tarkkaan määriteltyjä ja uusia oppimistehtäviä jäsennellyssä oppimisympäristössä.
 • Analysoi, syntetisoi ja arvioi analyyttiseen kemiaan / biotekniikkaan / ruokateknologiaan liittyviä tietoja, teorioita ja ideoita.
 • Osoita ymmärrystä analyyttisen kemian / bioteknologian / elintarviketeknologian laajuudesta ja pääalueista sekä siitä, kuinka kyseinen ala / ala liittyy muihin alueisiin tai järjestelmiin.
 • Seuraa heidän omaa suoritustaan ja arvioi sitä annettujen kriteerien perusteella.
 • Esitä ja välitä tietoa tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti käyttämällä tieteellisiä ja akateemisia / ammatillisia keskustelukäytäntöjä ja -muotoja.
 • Osoita vastuuta muiden ympäristöstä ja terveydestä käyttämällä tiedettä ja tekniikkaa tunnustettujen ammatillisten ja / tai eettisten sääntöjen tai käytäntöjen mukaisesti.

Pääsyvaatimukset

 • Minimi APS: 21
 • Englanti: 4 (50%)
 • Matematiikka: 3 (40%)
 • Fysikaaliset tieteet: 3 (40% +)
 • Life Science 3 (40% +)

Uramahdollisuudet

Ruokateknologit tutkivat elintarvikkeiden tuotantoa, jalostusta, säilömistä, pakkaamista ja jakelua

Viimeksi päivitetty May 2020

Oppilaitoksesta

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university i ... Lue lisää

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university is alive down to its African roots, and well-prepared for its role in actualising the potential that higher education holds for the continent’s development. Näytä vähemmän