Yleiskatsaus

Kulinaaritaiteen ammattiopinnon tutkinto-opiskelija valmistelee opiskelijan aloittelutasoon kulinaarisen alan työhön. Ammatillisilla kursseilla painotetaan kulinaarisen taiteen teoriaa, harjoittelua ja käytännön työtä. Opiskelijat työskentelevät alan ammattilaisten kanssa useissa keittiöissä, leipomoissa ja Grossinger-ruokasalissa. Opiskelijat käyvät myös vieraanvaraisuuden hankinta-, kustannushallinta- ja henkilöstöresurssien kursseja tietämyksensä parantamiseksi. He saavat ServSafe- ja TIPS-sertifikaatit osana opintojaan.

Valmistumisvaatimukset (60–62 op)

Kulinaaritaiteen valmistuneet - AOS on osoittanut:

  • alan standardit, lähtötason taidot,
  • ammattimaisuus itsessään ja työssään,
  • kyky ratkaista luovasti kulinaarisia ongelmia ja kehittää taitoja arvioida omaa ja muiden omaa,
  • tekniset, kognitiiviset ja luovan ajattelun taidot ammattimaisilla ja konkreettisilla tuloksilla.122498_photo-1541963058-f6a81ac19b70.jpg Elle Cosgrave / Unsplash

Yleiset koulutusvaatimukset

Ylemmän keskiasteen jälkeisen koulutuksen suorittamisen aikana opiskelijoiden odotetaan hankkivansa valitun aiheen hallinnan, olipa kyse sitten vapaiden taiteiden, luonnontieteiden tai yhden monista ammatillisista aloista. Se on kuitenkin myös yksi keskiasteen jälkeisen koulutuksen päätarkoituksista laajentaa opiskelijan näkökulmaa maailmaan. Tähän sisältyy altistuminen uusille ideoille, haasteet vakiintuneille tai aiemmin pidetyille näkökulmille ja tutustuminen tuntemattomiin ja jännittäviin tapoihin tarkastella ja käsitellä ajattelua. Juuri tämän altistumisen kautta laajemmalle yleiselle koulutukselle opiskelijat luovat taitoja, jotka tarjoavat perustan jatko-opiskeluun ja työskentelyyn. Tällaisia taitoja ovat kriittinen ajattelu, argumentin analysointi, tarkoituksenmukaiset metodologiset lähestymistavat, ymmärryksen monimuotoisuus, tekniikan sisällyttäminen ja perustyön tottumukset. Tällainen perusta antaa opiskelijoille myös puitteet, joiden avulla he voivat paremmin ymmärtää ja arvostaa valittua opintoaluetta.

Juuri tässä hengessä SUNY-hallintoneuvosto hyväksyi joulukuussa 1998 yleissivistävän koulutuksen vaatimuksen. Tämä vaatimus vaatii vähintään kolmekymmentä (30) opintopistettä eri avainalueilla kaikille opiskelijoille, jotka valmistuvat SUNY-laitoksesta ylioppilastutkinto. Tätä varten SUNY on vahvistanut seuraavat kymmenen opiskelijan oppimistulosta:

Oppimistulos 1 Matematiikka
Oppimistulos 2 Luonnontieteet
Oppimistulos 3 Yhteiskuntatieteet
Oppimistulos 4 Amerikan historia
Oppimistulos 5 Länsimainen sivilisaatio
Oppimistulos 6 Muut maailman sivilisaatiot
Oppimistulos 7 Humanistiset tieteet
Oppimistulos 8 Taiteet
Oppimistulos 9 Vieras kieli
Oppimistulos 10 Perusviestintä

Näiden lisäksi onnistuneiden tutkintoehdokkaiden on osoitettava pätevyytensä kahdella alueella:

Kriittinen ajattelu (päättely)
Tiedonhallinta

Opiskelijan oppimistulos kriittisessä ajattelussa sisältyy jokaiseen yleissivistävään kurssiin, jolle myönnetään opinto-oppimistulokset kahdesta seitsemään (2-7) ja opiskelijan oppimistuloksista 10. Tietohallintoa opetetaan koko opetussuunnitelman sisällä.

SUNY-yleissivistävän koulutuksen vaatimukset astuivat alun perin kaikille opiskelijoille, jotka aloittivat opintonsa syksyllä 2000 tai myöhemmin. Vuonna 2010 SUNY-hallintoneuvosto muutti yleissivistävää koulutusta koskevia vaatimuksia ja lisäsi vuonna 2013 erityisiä suosituksia niiden toteuttamiseksi yhteisöopistoille, joiden tarkoituksena on helpottaa opiskelijoiden saumattomia siirtymiä SUNY-4-vuotiaisiin oppilaitoksiin. SUNY Sullivan on sitoutunut auttamaan opiskelijoitaan täyttämään SUNY: n asettamat yleiset koulutusvaatimukset. Tätä tarkoitusta varten SUNY SULLIVAN vaatii, että jokaisella taiteellisen tutkinnon (AA) tai luonnontieteiden assistentin (AS) tutkinnon suorittaneella opiskelijalla on oltava kolmekymmentä opintopistettä vähintään seitsemällä kymmenestä yleisopetuksen alueesta ja osoitettava pätevyys kriittisessä ajattelussa ja tiedonhallinta. Käytännössä tämä politiikka edellyttää, että jokainen AA- ja AS-tutkinnon vastaanottaja on osoittanut:

  1. tiedot ja taidot kahdella vaadittavalla alueella, viestinnän perus ja matematiikka;
  2. tiedot ja taidot viidellä seuraavista kahdeksasta alueesta: luonnontieteet, yhteiskuntatieteet, Amerikan historia, länsimainen sivilisaatio, muut maailman sivilisaatiot, humanistiset tieteet, taiteet ja vieraat kielet; ja
  3. pätevyys kahdella vaadittavalla alueella, kriittinen ajattelu ja tiedonhallinta.

opetus

121761_ScreenShot2019-09-25at10.52.24AM.png

Ohjelman opetuskielet:
  • Englanti

Katso 8 muuta ohjelmaa kohteelta Sullivan County Community College »

Viimeksi päivitetty Lokakuu 13, 2019
Tämä kurssi on Kampuksella tapahtuva
Alkamispäivämäärä
Tammi 22, 2020
Duration
4 lukukautta
Full-time
Hinta
24,344 USD
lukukausimaksu, valtion opiskelijoiden ulkopuolella. Lisätietoja lukukausimaksuista, katso ohjelman kuvaus.
Määräaika
Sijaintien mukaan
Päivämäärän mukaan
Alkamispäivämäärä
Tammi 22, 2020
Päättymispäivämäärä
Joulu 2021
Haun määräaika

Tammi 22, 2020

Location
Haun määräaika
Päättymispäivämäärä
Joulu 2021